കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചേർത്തല
       
ഐ.എച്ച്.ആർ.ഡി ടെക് ഫെസ്റ്റ് “തരംഗ് 2024” ന്റെ ഭാഗമായി ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്കായി നടത്തുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ചലഞ്ച് കോമ്പറ്റിഷൻ 19-ആം തീയതി കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചേർത്തല, കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെങ്ങന്നൂർ, കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ് മാവേലിക്കര എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടത്തുന്നതാണ്. താത്പര്യമുള്ള ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാർഥികൾ കോളേജ് വെബ് സൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലിങ്ക് വഴിയോ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ നമ്പറുകളിലോ ബന്ധപ്പെടുക.

കോളേജ് വെബ് സൈറ്റ് - www.cectl.ac.in.

മൊബൈൽ നമ്പർ : 9995215540 / 9446539221

                                                                                                                                                          

പ്രിൻസിപ്പാൾ

 

Register now

© 2020 College of Engineering Cherthala.